top of page

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv kostvejledning tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi, som er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsmetode i arbejdet med bl.a. vægttab, restriktiv spiseadfærd, BED, ortoreksi, angst samt negativ kropsopfattelse hos kvinder. Terapiformen tager udgangspunkt i, hvor du er henne nu og dine nuværende udfordringer og arbejder derfor ikke med din fortid -  (det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke anerkender at fortiden kan have betydning for ens nuværende udfordringer)

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på, hvordan vores tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærd hænger sammen. Denne sammenhæng er med til at skabe en forståelse af vores reaktionsmønstre, som ofte kan være svære selv at forstå og gennemskue som f.eks. ”Hvordan endte jeg med at spise hele pladen med chokoladen, når jeg nu hverken måtte eller egentlig havde lyst?!”.

Udover at arbejde med sine tanker, så er det at skabe nye positive erfaringer også en væsentlig del af kognitiv terapi. Det er ikke nok intellektuelt at forstå, hvordan ”tingene” hænger sammen, men det er afgørende, at man selv får nogle nye oplevelser og erfaringer. Derfor er praksisøvelser en vigtig del af min vejledning, som vi i fælleskab taler om og beslutter, med øje for at du tilpas udfordres uden at føle dig utryg. 

Intuitiv spisning

Intuitiv spisning består af 10 principper, som fokuserer særligt på at hjælpe mennesker, som har en historik med slankekure og forstyrret spiseadfærd, med at genskabe et mere afslappet og fleksibelt forhold til mad, bevægelse og deres krop. Mange af intuitiv spisnings principper tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi og supplerer med brugbare redskaber og forståelser ift. spiseadfærd. Derfor finder jeg det meningsfuldt at integrere disse principper i mine vejledninger.

Konceptet bag Intuitiv spisning handler i høj grad om at lære at genkende, stole på og navigere efter vores sult, mæthed, behov og tilfredsstillelse i stedet for regler, restriktioner og kostprincipper. Det er med til at skabe en tillid til sig selv og en følelse af frihed, som mange af mine klienter længes efter. En følelse, som står i skarp kontrast til det fængsel af regler, evig dårlig samvittighed, frustration og selvoplevet fiasko, mange har med i bagagen.

 Mindfulness

(Kognitiv baseret)

Mindfulness kan hos mange have en negativ klang, hvilket er ærgerligt, fordi virkeligheden er, at mindfulness er et fantastisk redskab, som kan gøre det lidt nemmere at være til som menneske. En af de særlige virksomme faktorer ved mindfulness som forskere har fundet frem til er, at der sker en ændring i vores relation til negative tanker og følelser.

Og hvorfor er det nu relevant ift. spiseadfærd?

Det er det på enormt mange punkter, men i høj grad for mennesker som oplever at bruge mad til at flygte fra og dulme svære følelser, tanker og kropsfornemmelser (følelsesmæssig spisning).

En af grundholdningerne i mindfulness er nemlig acceptogså af de ting som vi finder ubehagelige. Når vi mennesker mærker eller observerer noget, som er ubehageligt eller smertefuldt inde i os selv, så er vi tilbøjelige til skubbe eller flygte fra ubehaget, smerten, frygten, eller hvad det nu er – som er det modsatte af at acceptere.

Mindfulness lærer en, hvorledes man kan rumme og give det ubehagelige plads, i stedet for med det samme at ville ændre det eller fjerne det med eksempelvis brug af mad.

bottom of page