top of page

Handelsbetingelser:

 

1. Generelle oplysninger
Anne Mette From Strufve
v/Anne Mette Strufve
Fiskedamsgade 25b 4.th
København Ø
CVR-nr: 40509348
Email: hello@annemettestrufve.dk
Tlf: 25 53 35 43
 
2. Priser og ydelser
Anne Mette Strufve tilbyder både individuelle forløb, gruppeforløb og foredrag. Prisen for de pågældende produkter følger til enhver tid den pris, der fremgår af hjemmesiden på tidspunktet for købet. Alle beløb er oplyst i DKK  Danske kroner.
 
3. Betaling
Forløb og foredrag er som udgangspunkt forudbetalte, pånær enkelt sessioner som kan betales via Mobilepay Erhverv. I så fald foregår betalingen efter sessionen og nummeret udleveres af Anne Mette. Forløb på 5 og 10 sessioner samt foredrag og gruppeforløb betales enten via. mobilepay eller via bankoverførsel. Vælger du at betale via bankoverførsel, vil du efter bestillingen modtage en faktura, som skal være betalt, inden selve forløbet starter, eller det pågældende foredrag finder sted. Betalingen sker til følgende konto (med angivelse af fakturanummeret): 

Bank: Sydbank
Reg. nr: 7045
Konto nr.: 1294519

Betalingsfristen ligger som udgangspunkt 8 dage efter fakturaen er udstedt med mindre andet er angivet på fakturaen. Overskrides denne frist tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. 
 
4. Afbud
Hvis du er forhindret i at deltage i en af de planlagte sessioner, skal afbud sker senest 24t før den planlagte session. Dette skal gøre enten via mail til hello@annemettestrufve.dk eller som sms på tlf. nr: 25533543. Vær opmærksom på, at hvis der meldes afbud senere end 24t før den planlagte session, så betales der fuld pris for sessionen.

Anne Mette Strufve har ret til at ændre/aflyse tidspunktet for sessionen helt frem til 12 timer før sessionen skulle have fundet sted. I så fald vil du naturligvis blive underrettet om det på både mail og SMS (såfremt du har oplyst dit nummer), og du vil få erstattet tiden med en ny aftale uden beregning. 
 
5. Fortrydelse og refundering
Jævnfør købeloven har du 14 dages fortrydelsesret på produkter købt igennem min hjemmeside, så længe produktet endnu ikke er taget i brug (med undtagelse af foredrag, hvor der ingen fortrydelses- eller refunderingsret er).  En individuel forløbspakke opfattes som værende taget i brug, når den første session er afholdt. 

Der er ingen refunderingsret er på overskydende sessioner i et forløb. Du kan dog altid gemme resterende samtaler til senere brug.

5 sessioners pakken skal være afholdt inden for 6 måneder fra købsdatoen, mens sessionerne i 10 sessioners pakken skal være afholdt inden for 18 måneder.  
 
6. Rettigheder
Alle produkter, der er skabt af Anne Mette Strufve, er omfattet af loven om ophavsret. Ved køb af et, et individuelt forløb eller en foredragsbillet opnås udelukkende rettigheder til at benytte de udleverede materialer til personligt brug, og du må derfor hverken gratis eller mod betaling dele, udlåne, kopiere, sælge eller på andre måder videregive materialet til andre. Det er heller ikke tilladt at bruge materialet til undervisningsbrug.

bottom of page